ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΡΑΦΟΥΝ... - 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΡΡΑΣ