2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ- ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ - 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΡΡΑΣ