ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2012-2013 - 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΡΡΑΣ