ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ 2015-2016 - 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΡΡΑΣ