ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΑΣ - 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΡΡΑΣ