ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2016-2017 - 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΡΡΑΣ