6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΡΡΑΣ - Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ